Geld & Kids

Organisaties die hulp bieden aan kinderen van arme gezinnen

Het aantal kinderen dat in een arm gezin opgroeide, nam sinds 2013 elk jaar af. Er wordt gevreesd dat aan die daling een eind komt,